Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenregeling

Klachten

Uw arts doet uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt groot belang gehecht. Allereerst omdat het belangrijk is, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Wij hebben de klachtenregeling geheel op orde conform de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Waar kunt u terecht met uw klacht of opmerking?

 

Een klacht of opmerking legt u voor aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of op een verschillend verwachtingspatroon. Neem contact met uw behandelend arts (info@drhabib.nl), zodat hij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. U ontvangt binnen 10 werkdagen een datum voor een gesprek. Eventueel kunnen wij u ook telefonisch te woord staan. Het gesprek met uw arts kan eventueel plaatsvinden in aanwezigheid van een tweede kliniekmedewerker of onze kwaliteitsfunctionaris.

Als u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, dan hebt u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de externe klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. De klacht wordt in behandeling genomen en onderzocht, er vindt hoor en wederhoor plaats. Een volgende stap is de geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijk klachtenfunctionarissen en de Geschilleninstantie van solopartners, u kunt meer informatie vinden op www.solopartners.nl.

 

Uiteraard wordt gehoopt dat u tevreden bent over de geleverde zorg.